Stillas

Vi har 5000 m2 med stillas til utleige for bedrifts og privatmarknaden.

Pris:

60m2 156.- pr dag. inkl. mva.

120m2 312.-pr.dag inkl.mva

Vi har 10 stillas på henger, men det er også mulig og hente sjølv. Gillen AS kan også levere stillaset heim til deg.

For kjøring Volda/Ørsta kr: 300 pr. vei inkl.mva.

For lengre leigeforhold og større mengder med stillas ta kontakt for tilbud

Vi tilbyr eit moderne moduloppbyggd rammestillas for fasadearbeid i aluminium/stål, med vertikalrammar, plattformer og rekkverk.

Fasadestillas er  godt egna for ein rekke byggeoppgaver, som malearbeid, isoleringsarbeid, snekker- og tømrararbeid, murpussarbeid, vindusutskifting og blikkenslagerarbeid.

 

Du må selv stå for monteringen.