Om oss

Gillen AS, Vart starta av Egil Anders Straume i 2006. Egil er 70 år gamal pensjonert sjøkaptein. For å unngå for stor lediggang starta han firmaet. Egil har jobba med opplæring på truck sidan 1981 og har med det lang erfaring med veiledning og undervisning, Firmaet har vakse og ordreinngangen har vore god sidan starten.

Gillen AS er medlem av bransjeorganisasjonen NOORSI (Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse). Vi er sertifisert som opplærings- og kontrollbedrift av ASAS Sertifisering AS, som igjen er ein av sju bedrifter i Samarbeidsgruppen for Sertifiseringsorganer (SGS). Sertifiserte opplærings- og kontrollbedrifter må halde seg kontinuerleg oppdatert for å oppretthalde sertifiseringane og dei må fornyast minimum kvart fjerde år. Her er det som vi er sertifiserte for: Truck alle klasser T1-T5. Teleskoptruck C1-C2. G11 Stropp og annhuker. G4 Traverskran. G8 Lastebilkran, Personløfter A-B-C, Varmearbeider, VHF/SRC, Masseforflyttningsmaskiner   M2-M4-M6-M20,Fallsikringskurs, stillaskurs §17,1, stillaskurs under 5 meter.

Ved fullført kurs og teoretisk prøve hos oss får kursdeltakarene godkjent kompetansebevis. Disse er godkjende via den største  aktøren innan feltet, Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).

Våre kurs er tilrettelagt for personar med lese- og skrivevanskar. Vi underviser også via tolk dersom norsk ikkje er ditt morsmål. Kursa vert haldne der kunden er, dvs. rundt omkring i hele landet. Våre kundar er privatpersonar, bedrifter og offentlige organisasjonar og etatar.

 

 

Ansatte:

Daglig leiar:


Foto: L.J. Nyhagen/mre

Egil A. Straume

Alder: 70 år

Sivilstand: Gift

mail: 

 

Kurskooardinator:


Foto:L.J.Nyhagen/mre

Anders Egil Straume

Alder: 34 år

Sivilstand: Gift

mail: 

Telefon:99 26 26 33

Service og stillas


 

Arnt-Ove Kvitnes Halle

Alder: 39 år

Telefon: 96 90 69 94