Nyheter

noimage

Nye stillasregler
I sommer har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt nye regler i forskrift om utførelse av arbeid, som er gjeldende fra 1. januar 2016. Endringene har stor betydning for alle som monterer stillas. Under følger en kort introduksjon til de nye reglene for opplæring av stillasmontører og stillasbrukere.

Stillasmontører

Tidligere var det kun krav om dokumentert opplæring for å montere stillas med høyde på 5 meter eller mer. Dette skjerpes nå ved at det innføres krav til dokumentert opplæring av montører av alle stillas med 2 meter plattformhøyde eller mer. I tillegg deles kravene til opplæring i tre klasser. Kravene til de to laveste klassene er betydelig mindre omfattende enn til den høyeste klassen. Inndelingen er som følger:

  • Stillashøyde 2-5 m: For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse. (Ny § 17-2)
  • Stillashøyde 5-9 m: For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse. (Ny § 17-3)
  • Alle stillashøyder (Stillasmontør): For å montere alle stillas, også de over 9 m, er det krav om at man har dokumentert opplæring med 36 timer teori + 72 timer praktisk opplæring + 6 måneder praksis. De som monterer stillas som ikke følger standardoppstilling i leverandørens monteringsveiledning må også ha slik dokumentert opplæring, uansett stillashøyde. (Ny § 17-4)

 Man må altså ha dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til reglene for å kunne montere stillas over 2 m.

 

Stillasbrukere

De nye reglene stiller også krav til de som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden. Ny § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Gillen AS tilbyr nettkurs i brukerkurs stillas i sammarbeid med Instant Norge AS.

Gillen AS tilbyr også klasseromskurs på fårespørsel.

 

 

 

Publisert 12.08.2015   Skriv ut artikkelen   Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • x